Close

Program konferencie 2017

Piatok večer 6.10.2017
 • 19:30 – 21:00 Janci Mahrik: Čo prinášaš?

Sobota doobedie 7.10.2017
 • 09:30–10:00 Chvály a modlitby
 • 10:00–11:00 István Varga (HU): Pripoj sa k Bohu
 • 11:30–12:30 Peter KozárJozef Abrman Peter Hrubo: Vytrvalosť v službe
 • 15:00–15:20 Spoločné piesne

 • 15:20–16:00 Jaro Útly: Čo nás spája
   Janči Máhrik: Zakladanie nového zboru

 • 16:30–17:20 Semináre


Sobota večer 7.10.2017
 • 19:30–19:45 Spoločné piesne
 • 19:45–21:00 Misijné správyNedeľa doobedie 8.10.2017
 • 09:30–9:45 Chvály

 • 09:45–10:45 István Varga (HU): Pripoj sa k ľuďom

 • 11:15–12:15 Pánova pamiatka
 • Pripravujeme záznamy
 • MP3 Semináre k stiahnutiu
 • Fotogaléria

Milí priatelia,

Sprevádzať nás bude text „Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána“ (1Kor 1,9).

 

Zameriame na spoločenstvo, do ktorého nás volá Boh. On chce, aby sme sa sa pripojili k Nemu tým, že spája nás, veľmi rôznych ľudí, do spoločenstva. Láska k Pánovi Ježišovi je silou, ktorá prekonáva všetky rozdiely, ktorá spája do jednoho celku tak veľmi rozdielnych ľudí. A je to láska Pána Ježiša, ktorá premáha naše obavy, ktorá nás hľadá a ide za nami tam, kde sa nachádzeme, aby nás priviedla do spoločenstva Božích detí. V nej spoznávame, že rozdielnosť nie je niečím, čo nás ohrozuje a komplikuje nám život, ale je Božím darom. Darom, ktorý nám otvára nové obzory, kde sa cez druhých ľudí stretávame s Bohom inak ako sme zvyknutí, darom, ktorý navzájom dopĺňa naše slabosti sillnými stránkymi druhých ľudí.

Do takéhoto spoločenstva nás Boh vysiela volať ľudí, ktorí okolo nás žijú.

Tešíme sa na stretnutie v Modre.

Audiozáznamy MP3

Prehrávače

Prajeme nerušené sledovanie nahrávok.

Médiá na týchto stránkach využívajú interaktívne prehrávače. Autor si vyhradzuje právo zmeniť program počas vysielania. On-line produkcia môže byť ovplyvnená kvalitou pripojenia v priebehu vysielania. Za prípadné chyby vo vysielaní sa ospravedňujeme. Výsledné súbory so záznamom, budú postupne dopĺňané aj po skončení vysielania.

Na prehrávanie videa používame YouTube.

Multimediálny prehrávač audio nahrávok používa Flash plugin. V prípade problémov so zobrazením prehrávača, si do svojho prehliadača stiahnite aktuálnu verziu Flash pluginu.

Audio nahrávky vo formáte MP3 ponúkame na prevzatie.

Aktualizácie budú prebiehať už počas vysielania. Stránky sa budú automaticky aktualizovať.

Top